Heim

Om Skipssmio

Arbeid

Kreativt arbeid

Seminar/utleige

Kontakt

 

 

     
 

Seminar/utleige

 
 

Ein slipphall på over 100m2 er no blitt eit atelier med mogelegheit for seminar etc med plass til opptil 20 personer. Me har og ein leilighet til utleige viss det er av interesse.